Quy Trình

Ngày đăng: 09/10/2016 - 12:48 PM - Lượt Xem: 319 -

Số lượng bài viết
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 12:48 PM - Lượt Xem: 286 -

Ngành nghề lĩnh vực của khách hàng
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 12:48 PM - Lượt Xem: 323 -

Thời gian hoàn thành
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 12:48 PM - Lượt Xem: 285 -

Những yêu cầu về bài viết theo quy chuẩn của khách hàng
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 12:47 PM - Lượt Xem: 315 -

Hệ thống Keywords
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 12:48 PM - Lượt Xem: 298 -

Kí kết hợp đồng và thanh toán 50% sau khi hoàn thành bàn giao
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:03 PM - Lượt Xem: 334 -

Phân tích, lên kế hoạch và định hướng content
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:03 PM - Lượt Xem: 396 -

Triển khai nội dung về các Contentor
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:04 PM - Lượt Xem: 381 -

Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:04 PM - Lượt Xem: 291 -

Quản lý hệ thống kiểm tra kỹ thuật bài viết
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:04 PM - Lượt Xem: 259 -

Tạo tài khoản duyệt bài cho Khách hàng
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:05 PM - Lượt Xem: 277 -

Khách hàng đăng nhập hệ thống và duyệt bài
Chi Tiết

Ngày đăng: 09/10/2016 - 1:04 PM - Lượt Xem: 274 -

Nếu khách hàng hài lòng bài viết -> chuyển sang bước 5
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ EMAIL nhận tin tức và các chương trình khuyến mãi từ AZASI

azasiazasi

Hãy trở thành AZASI CONTENTOR

Để kiếm thêm thu nhập cho bản thân với công việc viết bài online tại nhà

Xem Thêm